Minggu, 11 Oktober 2009

BIBLIOGRAFI


1. Ando Tadao, SD Henshūbu (ed.). Ando Tadao. Kajima shuppan kai, 1982. ISBN 4-306-04134-4

2. Ando Tadao. Ando Tadao dītērū genzushū: rokko no shūgō jūtaku, sumiyoshi no nagaya. Shokokusha, 1984. ISBN 4-395-11044-4

3. Ando Tadao. Kōkan surudezain. Rikuyosha, 1985. ISBN 4-89737-041-8

4. Nihon no kenchikuka henshūbu. Ando Tadao -- Chōhatsusuru hako, Maruzen, 1986. ISBN 4-621-03044-2

5. Ando Tadao.Tabi - Indo, Toruko, Okinawa (Sumaigaku taikei 20), 1989. ISBN 4-7952-0880-8

6. SD Henshūbu. Ando Tadao 2: 1981-1989, Kajima shuppan kai, 1990. ISBN 4-306-04275-8

7. Ando Tadao. Ando Tadao no toshi hōkō. Magajin haus, 1992. ISBN 4-8387-0359-7

8. SD Henshūbu, ed. Ando Tadao 3: Anbiruto purojekuto (1975-1991). Kajima shuppan kai, 1993. ISBN 4-306-04315-0

9. Ando Tadao, Futagawa Yukio, ed. Tadao Ando Details (Ando Tadao ditēru-shū), A.D.A.Edita Tokyo, 1991-. ISBN 4-87140-551-6, ISBN 4-87140-555-9, ISBN 4-87140-556-7

10. Ando Tadao, Miyake Riichi. Suntory Museum Tempozan. Kajima shuppan kai, 1995. ISBN 4-306-04339-8

11. Ando Tadao. Ando Tadao no yume kōsō: jishin fukkō to Osaka-wan Bay Area Project, Asahi Shimbunsha, 1995. ISBN 4-02-258620-6

12. Ando Tadao, Atsushi Shimada, et al. Gendai dezain o manabu hito no tame ni. Sekaishisosha, 1996. ISBN 4-7907-0594-3

13. Ando Tadao. Ie 1969-96 (Sumaigaku taikei 76), Sumai no toshokan shuppan kyoku, ISBN 4-7952-0876-X

14. Ando Tadao, Miyake Riichi. Naoshima Kontemporarī Āto Myūjiamu. Kajima shuppan kai, 1996. ISBN 4-306-04348-7

15. Tokyo Daigaku Kōgakubu Kenchikugakka Ando Tadao Kenkyū Shitsu. World Architects in their Twenties: Kenchikukatachi no 20-dai.Toto shuppan, 1999. ISBN 4-88706-177-3

16. Ando Tadao. Kenchiku o kataru. Tokyo daigaku shuppan kai, 1999. ISBN 4-13-063800-9

17. Ando Tadao. Awaji Yumebutai: sennen teien no kiroku, Shinkenchikusha, 2000. ISBN 4-7869-0154-7

18. Nishi Kazuo, Ando Tadao, et al. Daiku dōgu kara sekai ga mieru: kenchiku, minzoku, rekishi soshite bunka. Gogatsu shobō, 2001. ISBN 4-7727-0341-1

19. Ando Tadao. Rensen renpai. Tokyo daigaku shuppan kai, 2001. ISBN 4-13-063804-1

20. Ando Tadao. Kenchiku ni yume o mita. (NHK library 149). Nihon hōsō shuppan kai, 2002. ISBN 4-14-084149-4

21. Ando Tadao. Tadao Ando : Light and Water. New York: Monacelli Press, 2003. ISBN 1-58093-113-8

22. Kakutō waga kenchiku: Ando Tadao: Tadao Ando (DVD), NHK Software-Columbia Music Entertainment, ISBN 4-930873-38-X

23. Ando Tadao. Le Corbusier no yūki aru jūtaku, Shinchōsa, 2004. ISBN 4-10-602119-6

24. Ando Tadao, et al. Hikari no iro. Phaidon, 2004. ISBN 4-902593-01-7

25. Ando Tadao, Futagawa Yukio. Ando Tadao kenchiku shuhō. A.D.A Edita Tokyo, 2005. ISBN 4-87140-663-6

26 . Isozaki Arata, Ando Tadao, et al. Jūtaku no shatei. Toto shuppan, 2006. ISBN 4-88706-274-5

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terima Kasih Komentar Anda Tidak Menyinggung SARA

ANDA PENGUNJUNG KE :